Кадык камгалал яамызында аныяк ажылдакчылар

Май 12-ниң хүнүнде Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың кадык камгалал сайыдының оралакчызынга Айдың Сарыгларны томуйлаан.
Бо удаада Тува 24 телеканалда Татьяна Рамазанованың «От первого лица» дамчыдылгазының ээлчеглиг аалчызы Тываның Кадык камгалал сайыдының оралакчызы Айдын Сарыглар болган.
— Кадык камгалал адыры кижи бүрүзүнге хамаарылгалыг болгай. Ынчангаш бистиң көрүкчүлеривиске чаа кижи-биле таныжып алыры сонуурганчыг боор. Чаа дээри база ындыг. Силерни улус эки билир. Медпрофилактика төвүнүң, ковид-төптүң удуртукчузу, «Серебрянканың» кол эмчизи кылдыр ажылдаан болгай силер. Кандыг эртемниг силер, чүнү доостуңар, чугаалап көрүңерем.
— Мен Москваның 2011 чылда медицина-стоматологтуг университедин дооскан мен. Ону чоннуң чугаалажыры-биле, Москваның 3 дугаар медицина талазы-биле дээди өөредилге чери деп санаар. Ооң соонда травматология болгаш ортопедия талазы-биле өөренген мен. Республиканың бир дугаар эмнелгезинге травматолог-ортопед болуп ажылдап турдум. Ооң соонда бирги чергениң травматология төвүнүң удуртукчузу кылдыр ажылдаан мен.
Бир кезек үеде республика эмнелгезиниң кол эмчизиниң оралакчызы хүлээлгени күүседип турдум. Улаштыр медпрофилактика төвүнүң кол эмчизи, «Серебрянка» санаторлуг төптүң кол эмчизи кылдыр ажылдап турганым ол.
— Кезек үеде ковид-төпке база ажылдап турган болгай силер.
— Ийе, эрткен чылын пандемия эгелей бээрге, май-июнь айларда провизорлуг госпитальдың удуртукчузу болуп ажылдап четтиккен мен. Ооң соонда амбулаторлуг ковид-төптү ажыдары чугула апарган. Аңаа түр үеде удуртукчу кылдыр томуйлаткан турдум.
— Ынчан шупту ажыл-чорудулга тодаргай организастаттынган турганын сактып тур мен. Чурттакчыларның айтырыгларынга телефон таварыштыр харыылаары, халас эмнерни үлээри дээш оон-даа өске айтырыглар эптиг турган. Силерниң бодалыңар-биле, ажылыңар чедимчелиг болган бе?
— Ийе, колл-төпке бажыңнарже үнүүшкүннер бригадазындан тургустунган салбыр, теле-медицина консультациязының салбыры турган. Мээң бодалым-биле бергедээшкиннер турган-даа болза, бистиң ажылым чедимчелиг болган.
Мира КОНГУЛ-ООЛ чара бижээн.
(Уланчылыг).

#новыелица #назначения #вриоховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Оруктарны суг алган
Следующая запись
«Твой ход»: участвуй и получай призы!
Меню