Каа-Хемде паром кежиглерин соксаткан

✅ Каа-Хем кожууннуң Дерзиг-Аксы суурунда болгаш Белбейде Енисейни кежир паром кежиглери бар. Ол муниципалдыг эт-хөреңгиге хамааржыр болганындан ооң ажылын Сарыг-Септиң ДРСУ албан чери харыылап турар. Паром 30 тонна чедир чүъктү сөөртүп болур. Эрткен айда Каа-Хем кожууннуң чагырга чериниң айтыышкыны езугаар ук кежиглер хагдынганын сагындыраал.

Паром кежиглери чүгле 2022 чылдың апрель айдан бээр ажылын уламчылаар.

#паромкежиглери #каахемкожуун #дерзигаксы #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 Кадыкшыл дневниги школаларда чаа чүүл эвес
Следующая запись
 Суугу одаар бажыңнарга четкен
Меню