Күзелдер дугайында

Дорт эфирге Путинден «силерниң кандыг күзелиңер ам шуут болдунмазыл?» деп айтырган. Кижи бүрүзү эки чырык чүүлдерже чүткүп чоруур, ынчангаш сагыш-сеткилди база шак ынчаар тудар болза эки. Эки чүүлдерни бодап чоруур-ла болза, ыяап-ла бүдер деп, ол харыылаан.

#Путин #прямойэфир #россия #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Вопрос о пособиях и выплатах
Следующая запись
Вопрос по теме газификации
Меню