Күш-ажыл кижини каастаар

Эдик Кууларның өскен-төрээн чери — Өвүрнүң Саглы суур.
Ол школаның үлегерлиг өөреникчилериниң бирээзи турган. 2014 чылда Тываның күрүне университединге инженер мергежилди чедип алган. Дээди эртемниң дипломун холга туткаш, улаштыр шериг албан-хүлээлгезин күүседип чоруткан.
2016 чылда Саглы сумузунуң чагырга даргазының оралакчызы кылдыр томуйладып, амгы үеге дээр эки үре-түңнелдиг ажылдап чоруур. Эдик — ажылынга бердинген, бурунгаар көрүжү делгем, улус-чон-биле чугаалажып билир, кызымаккай, дузааргак ажылдакчы.
Эдик-биле чугаалажып, ооң ажылын сонуургадым.
— Аныяк кижиге чагырга даргазының оралакчызы кылдыр ажылдаарга кандыг болур-дур?
— Кижиниң бодундан хамааржыр. Ийе, эгезинде сүрээденчиг, ынчалза-даа кижиниң бодунга бүзүрели улуг болза, чүнү-даа чедип ап шыдаар. Ажыл дээрге-ле амыдыралдың үндезини деп са­наар мен.
— Ындыг, ийе. Бүзүрел чокта, чүү-даа болдунмас болгай. Частың башкы айында сууруңарга болуп эрткен хемчеглерни таныштырып көрүңерем.
— Март 5-тиң хүнүнде арбаннар аразынга хол бөмбүүнүң маргылдаазын эрттирген бис. Ниитизи­биле 5 арбан киришкен. Киржикчилер изиг-изиг ойнап, хөг­лүг дыштанганнар. Түңнелинде 1-ги черни Чечекмаа Виисовна Ооржактың 4 дугаар арбаны тиилеп үнген. 2-ги черде – Буян Калбак-оол­ович Донгактың 5 дугаар арбаны, 3-кү черни Артыш Александрович Кара-Салдың арбаны алганнар.
Улаштыр-ла кара адарынга маргылдаа база болуп эрткен. Аңаа суурувустуң херээжен чону идепкейлиг киришкеннер. Чечена Ооржак, Алина Куулар, Анджелла Саая тиилекчи болганнар.
Байырлал чүгле 5-тиң хүнүнүң маргылдаалары-биле төнмээн. 6-ның хүнүнде ыры-шоор, оюн-тоглаа, танцы-сам үзүлбейн, кышты үдеп, часты уткуп, Масленица байырлалын демдеглеп эрттирген. Аңаа сумунуң аңгы-аңгы организация­ларының ажылдакчылары орус чоннуң хевин кедипкеш, хороводтап, улус-чонну хөглеткеннер.
Оюн-хөглээшкин соонда, ширбииштиг хөккей болуп эрткен. Аарыкчылар-даа алгырып-кышкырып, хол часкаашкыннары-биле деткээннер.
База-ла байырлал уткуштур хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер аразынга кожуун чергелиг «Дочки-матери» мөөрейи болуп эрткен. Аңаа Хандагайты, Солчур, Саг­лы суурлардан өг-бүлелер идепкейлиг киришкеннер.
— Дыка-ла солун хемчеглер болуп эрткен-дир, Эдик Альбертович. Саглы суурнуң иштинде солун болуушкуннарны сонуургатканыңар дээш четтирдим.
Алдынай СААЯ
#толеранчычорук #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
ЭДЕРГЕ-ЛЕ – ХЕК, БАЗАРГА-ЛА – КӨК ХЕНДЕРГЕДЕ
Следующая запись
Россияның школачылар шимчээшкини № 5 гимназияда
Меню