«Күрүне ачы-дузазы» портал таварыштыр харыыны ап болур

✅ Сөөлгү үеде коронавирус аарыының уржуундан кандыг-бир айтырыгны шиитпирлеп алыры ындыг-ла белен эвес апарган. Ону өөренип көргеш, хамааты азы кайы-бир албан чери «Күрүне ачы-дузазы» портал таварыштыр эрге-чагырга органнарынче айтырыгны азы дилегни киирер арганы тургускан. Ниити дүрүм езугаар харыыны 30 хонук дургузунда алыр, а чамдык таварылгаларда 10 хонук болур.
Амдыызында ону шенелде хевирлиг кылган. Ында Кадык камгалал яамызы, Россияның Чырыдыышкын яамызы база ФОМС, субъектилерниң эрге-чагырга органнары, тус черниң бот-эргелел органнары, күрүне болгаш муниципалдыг болгаш өске-даа албан черлери кирип турар.
Бажыңдан үнмейн, айтырыгны шиитпирлеп болур. «Күрүне ачы-дузазы» порталды ажыглаңар!

#госуслуга #обращение #органывласти #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 Уруглар эмнелгезин чаарткан
Следующая запись
Кадыы кошкак улус санаторлуг эмнээшкинни каяа алырыл? Оон-даа өске юридиктиг айтырыгларга харыыны ап болур
Меню