Информатизация болгаш харылзаа яамызында чаа сайытты томуйлаан

✅ Октябрь 12-де ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызынга Айдын Чюдюкту республиканың баштыңы томуйлаан.

«Амгы үеде яамының мурнунда чугула сорулгалар салдынган. Айдың Алексеевич эртем-билииниң аайы-биле экономист болгаш персонал эргелелиниң менеджери болганда, чугула бурунгаар угланыышкынныг, чурагайлыг адырның ажыл-чорудулгазының кайы хире үре-түңнелдиин сайгарып көөр ужурлуг. Назы-хары аныяк-даа болза, ол шыырак школаны эрткен. Күүсекчи эрге-чагырга органнарының регионалдыг болгаш муниципалдыг деңнелдеринге ажылдаан. Коммерциялыг организацияларга улуг төлевилелдерни башкарып турган. Бодун үре-түңнелдиг база эки ажылдыг менеджер кылдыр көргүскен» — деп, чаа томуйлаашкынны Чазак Даргазының оралакчызының база чазак аппарадының удуртукчузунуң хүлээлгезин күүседип турар Сергек Хертек тайылбырлаан.

Предыдущая запись
 Тываның Экономика яамызында чаа сайытты томуйлаан
Следующая запись
Одобрена заявка Тувы на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита
Меню