Идепкейлиг киржирин кыйгырдым

Соңгулдаларның бир дугаар хүнүнде Кызылдың № 22 соңгулда участогунга РФ-тиң Алдарлыг артизи, Кызылдың Төлээлекчилер хуралының депутады Эдуард Ондар бодунун үнүн берип, бадылаан дээрзин #Тываның_аныяктары
дыңнадып тур.

“Бөгүн соңгулданың бирги хүнүнде багай бодал чок, арыг сеткилим-биле келгеш хамааты хүлээлгем күүсеттим. Келир үевис дээш чурттакчы чонну соңгулдаларга идепкейлиг киржирин кыйгырып тур мен” – деп, Эдурад Ондар  чугаалаан.

#Выборы2021 #Тываголосует #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Келир үеде сайзырал дээш
Следующая запись
Чаа-Хөл кожуунда соңгулда участоктары ажылын эгелээн
Меню