Хоорай чаагайжыдылгазы дээш бадылаашкын

Бо чылдың апрель 26-дан май 30-ге чедир Россияның девискээринге күзелдиг кижи бүрүзү бодунуң хоорайының чаагайжыдылгазы дээш үнүн берип болур. Аңаа тус черде эрик кыдыы азы кудумчу кежии, сесерлик, парктың-даа чаагайжыдылгазы хамааржып болур. Ынчангаш бо неделяда чаагайжыдылга бадылаашкынын чорудары-биле эки турачыларны чыып эгелээн.
Ол дээрге Россия чергелиг төлевилелге киржип, чаагайжыдар объектилерниң чаңгыс аай бадылаашкын платформазын za.gorodsreda.ru. албан-ёзу сайтызында тургусканы болур.
Бир эвес ук төлевилелдиң киржикчизи болур дизе, https://dobro.ru/event/10041785 адреске чагыгны арттырар. Волонтёржу штаб регион бүрүзүнде туругстунган болгаш, аңаа бүрүткедири март 22-де доостурун сагындыраал.

#МинстройРФ#ГородаМеняютсяДляНас#МойГород#ФормированиеКомфортнойГородскойСреды#ЖильеИГородскаяСреда #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Аныяктар ордузунче далажыңар!
Следующая запись
Телекомпания НТВ объявляет о кастинге программы «Ты супер!»
Меню