Хемчеглер күш-ажылче угланган

Бөгүн чазактың аппарат хуралынга сайыттар Субудай Монгуш, Алдар Дамдын, Сайдаш Монгуш Шагаа байырлалының хүннеринде кылып чорудар ажылдарын кысказы-биле илеткээн. Аныяк сайыт Сайдаш Монгуштуң илеткели утка-шынар талазы-биле онзаланган. Ол Шагаа байырлалын бүдүү айы база ак ай деп ийи аңгы кылдыр чарган. Оон аңгыда сайыттың чугаалааны-биле алырга, чоруттунар хемчеглер күш-ажылче угланган болур. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол сайыт Сайдаш Монгуштуң төрел-бөлүктерниң аразында ук-төөгүзүнге ыяш дазылын чуруп кылыр хемчегге хамаарыштыр чөптүгзүнген сеткилин илереткен..
#тыва #кара_оол #аппаратхуралы #Шагаа #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Малчыннарга белек кылдыр — хүн батареялары
Следующая запись
Уругларга национал хептерни даараан
Меню