Чоокку үеде энциклопедияның ийиги тому үнер

✅ «Урянхай-тыва энциклопедия» төлевилелди грант акшазы-биле боттандырып эгелээнин сагындыраал. Ооң эгелекчизи Национал музейниң директору К.А. Бичелдей болган. Улуг ажылда бо хүннерге чедир республиканың эртемденнери, архив ажылдакчылары идепкейлиг киржип турар. Энциклпедияда республиканың шупту адырларынга ажылдап чораан сураглыг кижилерин киирген. Архив медээлери янзы-бүрү шинчилелдерниң үндезини болганы чугаажок.
Тываның архив ажыл-херээниң төөгүзүнүң, ооң хөгжүлдезиниң дугайында, республикага архив херээн сайзырадырынга үлүг-хуузун киирген сураглыг архивчи кижилерниң дугайын­да дыка хөй төөгү материалдарын көрүп, барымдааларның шынныын катап-катап хынаанын Маадыр Куулар демдеглээн.

«Урянхай-тыва энциклопедияның» ийиги томунче кирген архив ажылының хоочуну Л.А. Чечекбаа дугайында «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязынга Маадыр Куулар мынчаар таныштырган.
Людмила Чечекбаа Эрзин районнуң Мөрен суурунга 1955 чылда төрүттүнген. Ол ККБИ-дун дооскан. Бодунуң күш-ажылчы базымын Иркутск хоорайның 4 дугаар аптеказындан эгелээн. 1973-79 чылдарда Мөрен ортумак школазынга кижизидикчи башкы, пионервожатый кылдыр ажылдаан. 1979-80 чылдарда Тээли ортумак школазынга вожатый болуп, а 1980 чылда Бай-Тайга районнуң назы четпээннер талазы-биле килдистиң харыысалгалыг килдизинге томуйлаткан.
1980 чылдан 2004 чылга чедир Национал архивке ажылдаан. Ол – Росархивтиң «Хүндүлүг архивчизи» хөрек демдээниң эдилекчизи. Хөй-хөй шаңналдарга төлептиг болган.
Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
«Тыва делегейниң»  төлевилелдериниң бирээзи
Следующая запись
Туранда уругларга дузалашкан
Меню