Dobro.ru – эки турачыларның каттыжылгаз

Февраль 15-тен 28-ке чедир Аныяктар херээниң талазы-биле агентилел «Добро.ру» ЕИС-ке ажылдаарын республиканың муниципалдыг тургузугларында аныяк специалистерге Zoom платформазы таварыштыр өөредир.

Эрткен неделяда Барыын-Хемчик кожууннуң муниципалдыг программаларының күүселдезин сайгарары-биле ажылды чоруткан. Ол ышкаш ук кожуунга болгаш Ак-Довурак хоорайга аныяктар политиказының инфраструктуразын экижидер талазы-биле айтырыгны чугаалашкан.

DOBRO.RU Россияда эки турачыларның эң улуг шөлчүгежи дээрзин сагындыраал. Ол 2016 чылдан бээр хөй эвес волонтержу организациялардан IT-сервистерлиг күштүг экосистемаже шилчээн. Кижилерге ачы-дуза чедирерин портал эптиг болдуруп турар. Күзелдиг кижилер бажыңындан үнмейн безин дузаны кадып болур.

Предыдущая запись
Жители Тувы смотрят выступления российских фигуристов
Следующая запись
Төрээн чуртунга төлептиг бараан болуру
Меню