Чогаадыкчы чедиишкиннерни күзээн

ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилели «Тываның аныяктары», «Сылдысчыгаш» солуннарының ажылдакчылары-биле ужуражылганы кылган. Аңаа чаа үнүп келген 2022 чылда кады ажыл-чорудулганы дугуржуп, сүмележип база профессионал байырлалы-биле журналистерге изиг байырын чедирип, хүндүлел бижиктерни болгаш белектерни сөңнээн.
«Республиканың бүгү журналистеринге изиг байырым чедирип, бодуңарның мергежилиңерниң чаагай ат-алдарын моон соңгаар-даа бедик тударыңарны сеткиливис ханызындан күзедивис» — деп, ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелиниң удуртукчузу Эртине Куулар чугаалаан.
Россияның Парлалга хүнүн таварыштыр бүгү журналистерге чаа-чаа чогаадыкчы чедиишкиннерни, эгээрттинмес күштү, чидиг бийирни болгаш профессионал өзүлдени, сагыш-сеткилдиң сергек чоруун, быжыг кадыкшылды болгаш улуг аас-кежиин күзедивис!

#деньроссийскойпечати #парлалгахүнү #тыванын_аныяктары #МолодежьТувы

Предыдущая запись
В Туве назначен новый руководитель администрации Главы – Аппарата Правительства Республики Тыва
Следующая запись
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представительной делегацией Республики Тыва под руководством главы республики Владислава Ховалыга
Меню