Чаш уруг төрүттүнерге, деткимче акша

Чылдан чылче республиканың чурттакчыларының саны немежип турар. 2021 чылда чүгле Өвүр кожуунда безин 145 уруг төрүттүнген. Чаш уруг төрүттүнген соонда, ооң азырал-хайгааралынче акша-төгерик чарыгдалы хөй болуру билдингир. Чаш төлдүң азырал-хайгааралынче «Демография» национал төлевилел таварыштыр ада-иелерге деткимче акшаларны төлеп турар.
«Демография» национал төлевилелдиң иштинде «Уруг төрүттүнерге, өг-бүлеге акша-хөреңги деткимчези» регионалдыг төлевилел езугаар бирги уруг дээш акша төлевирин берип турар. 2021 чылда Өвүр кожуунга 198 өг-бүле 21 85 сая рубльди бирги уругнуң төрүттүнгени дээш алган.
Кожууннуң аныяк чурттакчызы Аселья Монгуш: — Мээң оглум дыка шимченгир, бүдүн хүн дургузунда-даа кухнядан үнмейн баргылаар. Бир-ле чаагай чемни чиксээр, грушага ынак. Өг-бүлелерге деткимче төлевирлер дыка ажыктыг. Амданныг аъш-чем-даа садып бээр, садик, электроэнергия өртээн-даа төлеп алыр-дыр бис. Чамдыкта акша-төгерик шуут херек апарган үелерде, дыка улуг деткимче апаар.

Чурукту Интернеттен алган.

 

#тыванын_аныяктары_нацпроекты

Предыдущая запись
Поддерживают ли жители Тувы проведение военной спецоперации в Донецке и Луганске?
Следующая запись
Автофлешмоб в поддержку наших Zемляков
Меню