Чайгы үеде чаштарның хем-сугга айыыл чок чоруун хандырар

Бо неделяда Бажың-Алаак суурнуң девискээринде Чадаана хемниң эриинде «Эштири хоруглуг» деп таблицаларны аскан. Уругларның чайгы дыштанылгазының үезинде «Мээң айыыл чок дыштанылгам» деп акцияның иштинде суурнуң чаштарынга болгаш дыштанылга үезинде төрелдериниң бажыңнарында келген уругларга профилактиктиг тайылбырны кылган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Объездить весь мир
Следующая запись
Тюменская компания наладит производство чековой ленты из отечественного сырья
Меню