Чаа төлевирниң хевири

Күш-ажыл рыногунда чаа доктаал үнген. Шупту албан организациялары ажыл чок кижилерни хүлээп алыр болза, 6 ай дургузунда 3 минималдыг шалыңны социал камгаладылга таварыштыр алыр. Чижээлээрге, бир хууда сайгарлыкчы 1 ажыл чок кижини хүлээп алырга, шалыңын 6 ай иштинде соцстрахтан алыр. Ол дээрге күрүнеден дыка улуг деткимче-дир. Бо талазы-биле тайылбыр ажылын чорудар ужурлуг силер. Бо информация март 13-те-ле чедип келген, а бо хүн 29-туң хүнү-дүр. Бо хүнге чедир чүге чаңгыс-даа тайылбыр ажылы чоруттунмааныл деп, Шолбан Кара-оол шыңгыызы-биле чугаалаан.

#аппаратхуралы #тыва #караоол #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Бок айтырыы
Следующая запись
Кады ажылдажылганы уламчылаар
Меню