Чаа-Хөлде часкы дыштанылга

Чаа-Хөлдүң уругларның хостуг үе төвүнде уруглар часкы дыштанылгазын солун эрттирип турар. Уругларның сагыш-сеткили өөрүнчүг. Школа директорунуң чөвүлекчизи В. Аржаалай болгаш психолог Л. Монгуш оолдар, уруглар ортузунга «Кадык амыдыралдың рецептизи» интеректуалдыг оюн-викторинаны эрттирген.

Оон аңгыда уруглар кожууннуң төп библиотеказынче аян-чорукту кылып, спортчу оюннарны ойнаан.
Алена Нан-Хоо

Предыдущая запись
«Сактыышкынның соңгалары» акцияга Элегест-Аксының школачылары киришкен
Следующая запись
Регистрацию на «Алтай. Территория развития»
Меню