Чаа дүрүмнер

710

Республиканың бичии уруглар эмнелгезиниң эпидемиологтуг салбырының эргелекчизи Мерген Доржу өөредилге черлеринге сагыыр ужурлуг дүрүмнерни #Тываның_аныяктары_Сылдысчыгаш солуннарга дыңнаткан.
Хамчык аарыг чавырлып турар-даа болза, ону нептеретпези-биле, дистанцияны сагып, камгалал маскаларны кедери чугула. Хөй кижи чаңгыс черге чыылбазы-биле, класс бүрүзүн ийи аңгы бөлүкке чарар. Кичээлдер аразында чапсар 15 минута. Ол үеде класс иштин агаарладып, аштап-арыглаары көрдүнген. Класстар 5 минута болгаш-ла, оочурлап дыштаныр. Чаңгыс үеде чүгле ийи класс чапсарлап үнер ужурлуг. Чапсар үезинде камгалал маскаларны кедип, дистанцияны сагыыры албан. Бир кичээл 35 минута үргүлчүлээр. Школаже кирерде, кижи бүрүзү эъдиниң изиин хынаткан турар.
Уруг бүрүзү школаже камгалал маскалыг келир. А кичээл үезинде ада-иезиниң чөпшээрели-биле, маска чок олуруп болур. Бир эвес класста бир уругниң эъди изип, (грипп, ОРВИ) аарыгның демдектери илереттинер болза, ол классты ийи неделя иштинде бот-аңгыланыышкынче чорудуптар. Ол ийи неделя иштинде ырактан (дистанциялыг) өөренир апаар. Ол бүгүнү хажытпазы-биле, школаның удуртулгазы хайгааралга алыр.
Бо хүнде ковид хамчыы-биле (0-дан 18 харга чедир) 12 уруг аарып турар. Сентябрь 1-де школаже кээп шыдавас, бот-аңгыланыышкында олурар уруглар база бар.
Хамчыктан чайлаары чүгле боттан хамааржыр, оолдар-уруглар. Көрдүнген дүрүмнерни сагып, өске кижилерден 1,5 м ырак, камгалал маскаларны кедип, арыг-силигни сагыырын утпаңар.
Чаа өөредилге чылында эки өөренириңерни, чедиишкиннерни күзедивис!

,
Предыдущая запись
«Шын» солуннуң байырлалы-биле!
Следующая запись
Тываның төлептиглери

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню