Чаа чыл – күзелдер бүдериниң болгаш белектерниң өйү

Республиканың Аныяктар херээниң талазы-биле агентилел «Күзелдериң мээң-биле кады» деп Бүгү-россия чергелиг акцияның иштинде «Күзелдерниң шивизи» хемчег эгелээнин дыңнаткан.

Аңаа кымнар киржип болурул?

3-тен 17 харга чедир кадыкшылының аайы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уруглар

3-тен 17 хар назылыг база 60 хардан өрү инвалид хамаатылар

3-тен 17 хар назылыг база 60 хардан өрү улуг назылыгларның кадыкшылының аайы-биле амы-тынынга айыыл тургузуп турар хамаатылар
3-тен 17 хар назылыг өскүс болгаш азырал-хайгааралы чок арткан уруглар

Орулгазы эвээш өг-бүлелерниң 3-тен 17 хар назылыг уруг-дарыы

Чагыгны дараазында сайтыже чорудар: елкажеланий.рф

Чүнү күзеп болур силер?

Чурагайлыг техника

Идик-хеп аймаа

Ойнаарактар

Спортчу хереселдер болгаш идик-хеп

Хөгжүм херекселдери

Хоббиге херек эт-сеп

Өөредиглиг чүүлдер, чижээлээрге, номнар…

Оон аңгыда

«Москвага чедер күзелдиг мен»

«Ат-сураглыг спортчу-биле (футболист) ужуражыр күзелдиг мен»

«Циркти кулиса артындан көрүксээр мен»

«Поездини башкарар күзелдиг мен» дээн ышкаш күзелдерни киирип болур.

Предыдущая запись
 TORONTOTOKYO: дота — кайгамчык
Следующая запись
Произошла трагедия в Ак-Довураке
Меню