«Чаа Билиг» марафоннуң бирги хүнүнде онлайн-трансляцияларны 5 сая ажыг кижи көрген

Марафоннуң ажыдыышкынының хүнүнде киржикчилерниң мурнунга РФ-тиң президент администрациязының удуртукчузунуң бирги оралакчызы Сергей Кириенко, Президентиниң дузалакчызы Андрей Фурсенко, Күрүне Думазының вице-спикери Петр Толстой, телебашкарыкчылар Владимир Соловьев болгаш Владимир Познер илеткелди кылганнар.
ТАСС-тың медээлеринден алырга, «Чаа Билиглер» марафоннуң бирги хүнүнде онлайн-трансляцияларны 5 сая ажыг кижи көрген болуп турар. Ооң дугайында хемчегниң организаторларының парлалга албаны дыңнаткан.
«Чаа Билиг» марафон Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Калининград хоорайларга үш хонук үргүлчүлээр. Хоорай бүрүзү чырыдыышкын ажыл-чорудулгазының бир угланыышкынын төлээлээр: төөгү, культура, спорт, эртем, технология, индустрия болгаш бүдүрүлге, информастыг технологиялар. Хемчегниң программазында 100 ажыг дискуссиялар, лекциялар, интервьюлар, ажык кичээлдер болгаш мастер-класстар кирип турар.
Марафоннуң киржикчилериниң саны 3 муң ажыг.
Россияның Президентизи В. Путинниң киржилгези-биле «Россия – хөй арга-шыдалдар чурту» КХАО-ның хайгаарал чөвүлелиниң хуралга «Россияның лидерлери. Политика» мөөрейниң тиилекчизи Совет Эвилелиниң үезинде кол черни ээлеп турган чырыдыышкын адырының арга-дуржулгазынга, чаңчылдарынга даянган амгы үениң технологтуг билиг платформаларын тургузарын саналдаан. Чижек кылдыр «Билиг» ниитилелди киирген. Чурттуң Баштыңы ол идеяны деткээн болгаш, апрель 21-де Айыткалынга «Билиг» ниитилелиниң ажыл-чорудулгазын чурагайлыг платформаже киирип, катап чаартыр үе келгенин демдеглээн.

#чаабилиг #марафон #новоезнание #россиястранавозможностей #тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Оставь свой след в истории Тувы, написав письмо своему деду
Следующая запись
Законопроект о защите неквалифицированных инвесторов принят Госдумой
Меню