«Чаңгыс демниг Россия» партиязының төлевилели

 

«Чаңгыс демниг Россия» партиязы чурттакчыларга газты халаска кожар дугайында хоойлунуң төлевилелин киирер. Ону Күрүне Думазының часкы сессиязының төнчүзүнге чедир киирери планнаттынган.

Бо удаада хамаатыларның участогунга чедир газты дамчыдарынга олар акша-төгерик чарыгдавас деп, дүүн Президент В. Путинниң хуралынга партияның чиңгине чөвүлелиниң секретары Андрей Турчак демдеглээн.

«ЧДР» партиязы чазак-биле ук программаның кол-кол байдалдарын тодаргайы-биле ажылдап кылган. Социал газификацияның орук картазын РФ-тиң Чазаа бадылаан. Кижилер газче дүргени-биле кирерин чедип алыр сорулга-биле хоойлуну Күрүне Думазының амгы сессиязында көөрүн планнаан.

#газ #газификация #население #ер #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Кан-оол Даваа поздравил 5-кратную Чемпионку России по кикбоксингу Диану Доктугу
Следующая запись
Бо чылын Кызыл хоорайда 9-ку классты  1863 өөреникчи доозар
Меню