Бойдус халавы чайлаан

✅ «Барыын кожууннарның чурттакчылары бо эртен, 06.00 шак турда, чер шимчээшкининиң күштүг чалгыгларын эскерген. Оперативтиг камгалал албаны ажылды дораан эгелээн, үрелиишкиннер болгаш когараан кижилер илереттинмээн. Амыдырал-хандырылга объектилери база штаттыг чурумда ажылдап турар.
Сөөлгү тодаргай медээлер-биле алырга, чер шимчээшкини 4,7 балл болган. Чер адааның чайгаашкыннары Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайындан 7 км черге бүрүткеттинген.
Чаңгыс чер-чурттугларым, бойдус халавы чайлаан, ынчангаш дыка девидеп, дүвүрел болдурбазын кызыдыңар. Амгы үеде оперативтиг камгалал албанының ажылдакчылары социал объектилерниң хыналдазын чорудуп турар» — деп, Тываның Баштыңы В. Ховалыг бодунуң блогунда дыңнаткан.

#тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Тиилекчилер делегей чемпионадынга киржир
Следующая запись
«Кежээки Тываның» аалчызы: Санкт-Петербург-биле харылзаа
Меню