Бо чылын Кызыл хоорайда 9-ку классты  1863 өөреникчи доозар

Май 18-тен тура, школачылар шилип алган эртемнериниң аайы-биле хыналда ажылдарны кылып эгелээн. 2020-2021 өөредилге чылында шилээн эртемнер аайы-биле ОГЭ-лерни ап каапкан, ындыг-даа болза орус дыл, математикада ыяап дужаар.

Хыналда ажылдарны дараазында хүннерде дужаар: май 18 – биология, литература, информатика болгаш ИКТ; май 19 – физика, төөгү; май 20 – обществознание, химия; май 21 — география, дашткыкы дылдар.

Хыналда ажылдарның онаалгаларын ОГЭ-ге үндезилээн. Оон аңгыда хыналда ажыл дээш демдек аттестаттың түңнелинге салдар чок болур. Кызылда экзаменнер дужаар 8 пункт бар. Ында айыыл чок чорук талазы-биле хемчеглер бүрүнү-биле сагыттынганын мэрияның парлалга албаны дыңнаткан.

 

#экзамены #ОГЭ #Кызыл #тыванын_аныяктары

 

Предыдущая запись
«Чаңгыс демниг Россия» партиязының төлевилели
Следующая запись
Хоолулуг чемнерни чип турар
Меню