Блокада хлеви

Бо хүн Алдан-Маадыр аттыг Национал музейге «Блокада хлеви» акцияның ажыдыышкыны болуп эрткен. Республика чергелиг ажыдыышкынга онлайн хевирге кожууннар база киришкен.

«Блокада хлеви» акцияны Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде Ленинградтың тайбың чурттакчыларының дидим чоруунга тураскаадып эрттирип турар. Ук хоорайның улуг-биче чону немец фашистерниң бүзээлелинге 1941-ден 1944 чылга чедир аш-чуттуг, кадыг-берге үени эрткеннер.

«Блокада хлеви» дээрге ленинградчыларның эң-не берге үеде, хүнде бир катап чип чорааны 125 грамм хемчээлдиг хлеб кескиндизи-дир. Ол чүгле аштап өлбезиниң аргазы турган. Ынчангы улуг-даа, бичии-даа ленинградчыларның эрткен белен эвес үезин, маадырлыг чоруун, хоорайын камгалап турганын амгы, келир салгалдар билген турар ужурлуг.

Бо хүнде Тывада чаңгыс борбак блокада киржикчизи арткан. Ол — күш-ажылдың хоочуну, «Ленинград блокадазының чурттакчызы» демдектиң эдилекчизи Борис Борисович Подгорный. Ада-чурттуң Улуг дайыны эгелээрге, ол 5-ле харлыг турган.

Ук акцияның киржикчизи, Кызылдың кадеттер корпузунуң аныяк армейжизи Аңгыр Бады: «Блокада хлеви» дээрге дайын үезинде Ленинград хоорайга чурттап турган чоннуң чип турган хлеви. Ол бир кижиге-ле 125 грамм хемчээлдиг турган. Ынчангы бичии уругларның кырган-авазы, кырган-ачазы хлеб үлүүн боттары чивейн, бичии уругларынга берип турганын дыңнаан мен. Бистиң башкыларывыс Ада-чурттуң Улуг дайынында Ленинградка бичии уругларның аштап өлүп турганын чугаалап берип турар» — деп чугаалаан.

Тывага «Блокада хлеви» акция январь 20-ден 27-ге чедир үргүлчүлээр. Амгы үениң чаштары ынчангы кадыг-берге үениң дугайында бир неделя иштинде хөйнү билип алырлар. Оон аңгыда тайбыңны чаалап берген өгбелеринге четтиргенин илердир аргалыг болур. Ол ышкаш хөй-ниити чемгерилге черлеринге «Блокада хлевиниң» кескиндилерин үлээр.

Январь 27-ниң хүнүнде Бүгү-россия чергелиг «Блокада хлеви» сактыышкынның кичээлдери болуп эртер. Кичээлдерге уруглар ооң дугайында киноларны сонуургап көөр.

«Блокада хлеви» акцияны эрткен чылын, Тиилелгениң 75 чылдаанында, эрттирип эгелээн. Пандемия үези-даа болза, шупту санитарлыг дүрүмнерни сагывышаан, ийи дугаар чыл эрттирип турары бо. Сактыышкынның ук акциязы чылдың-на эртер чараш чаңчыл апарган.
#Никтонезабыт #Блокадныйхлеб #Память #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Будуу айы: кыштагжылар-биле ужуражылга
Следующая запись
Х Ү Р Е Ш ! Х Ү Р Е Ш ! Х Ү Р Е Ш !
Меню