Билиглер хүнү-биле! Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг сентябрь 1-биле байырын чедирген

«Хүндүлүг школачылар, студентилер, башкылар база ада-иелер! Билиглер хүнүн таварыштыр база чаа өөредилге чылының эгелээни-биле мээң эң-не чылыг-чымчак күзээшкиннеримни хүлээп ап көрүңер!
Сентябрь 1 – бодунуу-биле онзагай хүн. Ол чайгы дыштанылганың, шөлээниң соонда, чаа күш-ажылчы үени илередип турар, а бирги классылар шуут-ла чуртталгазының чаа базымынче кирип турары ол. Бо хүнде бис өөрүшкү-маңнайлыг эш-өөрүвүс, башкыларывыс-биле ужуражып, чаа өөредилге чылынче идегел-биле көөр бис.
Бо хүн Тывада шупту школаларның эжиктери уругларга ажык. Школаларже 73 муң ажыг уруг өөренип кирер, оларның иштинде 7184 бирги классчы бар. Профессионал өөредилге черлери чүс-чүс студентилеринге бирги кичээлди эрттирер.
Кижи кандыг-даа бедиктерни чедип алза, ооң оруу дөмей-ле школадан эгелээр. А амыдыралда эртемнер делегейинче бир дугаар дагдыныкчылары-даа, үдекчилери-даа башкылар болур.
Эргим школачылар болгаш студентилер, бүгү чүве шупту силерниң боттарыңардан хамааржыр. Чаа өөредилге чылы силерниң алыс сорулагаларыңарже базымыңарны кыскаладыптар дээрзинге бүзүрүеп тур мен. Өөрениңер, чедиишкиннериңерге доктаавайн, билиглерниң бедиинче база чаа-чаа ажыдыышкыннарже чүткүңер!» — деп, ол чугаалаан.

Чурукту Интернеттен алган.
#1сентября #поздравление #2021 #врио_ховалыг #школьники #студенты #учителя #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Кызыл кожуунда спортчу школаның септелгезин чорудуп турар
Следующая запись
Сактыышкын хүнүнде
Меню