Бадылаашкынга киржиңер!

Апрель айның 26-дан май 30-ге чедир хөй-ниити девискээрлериниң болгаш дизайн-төлевилелдерниң чаагайжыдылгазы дээш онлайн-бадылаашкын эртип турарын сагындыраал.

Бадылаашкынны дараазында адресче киргеш кылып болур: 17.gorodsreda.ru.
«Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Бөгүн хоорай-суурлаырывсты ам-даа таарымчалыг, амгы үеге дүүштүр, карактарга өөрүнчүг кылдыр кылып алыр аргалыг бис. Аңаа чурттаары-даа, дыштаныры-даа өөрүнчүг кылдыр. Силерниң бажыңыңар мурну, ынак сесерлииңер азы эрик кыдыы канчаар өскерли бээри чүгле силерден хамааржыр. Силерден арты кону кым-даа эки билбес: таарымчалыг байдалга чүү четпейн турарыл? Уруглар шөлү, чадаг-терге оруу азы спортчу шөлдер.
Ынчангаш Тываның бүгү чурттакчыларын кыйгырып тур мен: «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» деп регионалдыг төлевилелдиң бадылаашкынынга идепкейлиг киржиңер! Хөй ү налган девискээрлерни бирги чергеде чаагайжыдар. Уруглар шөлдери, спортчу шөл азы агаарлаар зона силерниң күзээн чериңерге турары-биле, бадылаашкынга киржиңер!» — деп, Тываның Баштыңы хүлээлгени түр күүседип турар В. Ховалыг бижип турар.
#ФКГС #онлайнголосование #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Подай заявку на конкурс «Лидеры России» на трек «Информационные технологии»
Следующая запись
Михаил Мурашко поддержал Туву в вопросе организации современной лаборатории
Меню