Ажылдың утка-шынары кол

Шагаа байырлалы Тес-Хем кожуунда канчаар эртип турарыл, ында бир өске чадавас деп, Шолбан Кара-оол айтырган. Тес-Хемниң төлээзи бо хүннерде кожууннуң девискээринде хемчеглер эгелээнин дыңнаткан. Ынчалза-даа Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Бистер мында худруктар эвес-тир бис, ынчангаш культура-массалыг хемчеглерниң кандыг деңнелде эртип турарын сайгарып чугаалашпас бис. Маңаа хемчеглерниң ужур-утказы херек» — деп, кожуун төлээзиниң илеткелинге хамаарыштыр шүгүмчүлелди кылган.
#тыва #кара_оол #аппаратхуралы #Шагаа #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Арага садары хоруглуг
Следующая запись
Шагааның езу-чаңчылдарын сагыыры
Меню