Араганың хайы-биле аар кем-херектерни үүлгеткен

Эрткен неделя дургузунда республиканың девискээринге 91 кем-херек үүлгедии бүрүткеттинген. Иштики херектер органнарының ажылдакчылары ооң 67-зин истеп-тыпкан. Бо удаада оперативтиг байдал Кызыл хоорайда наарыыдаан. Республиканың төвүнге 2 өлүрүүшкүн (ооң бирээзин истеп-тыпкан), сагыштыы-биле кижиниң кадыкшылынга аар хора чедирген 5 кем-херек үүлгедии (3-үн истеп-тыпкан) бүрүткеттинген. Кызыл кожуунга кижиниң кадыкшылынга аар хора чедирген 2 кем-херек үүлгедии болган.
«Мындыг аар кем-херек үүлгедиглериниң болуп турар чылдагааны – база катап араганың хайы» — деп, ТР-ниң ИХЯ-ның сайыды демдеглээн.
Регионнуң девискээринге этилдиг спиртти, спирт холумактыг база арага аймааның саарылгазын контрольдаары-биле хемчеглерни полиция ажылдакчылары хүн бүрүде чорудуп турар. Эрткен неделяда 25 хоойлу-дүрүм үрээшкини болган, оларга хамаарыштыр 29 административтиг протоколдарны тургускан.
Оон аңгыда 12 соталыг телефонну оорлаан, оларның 5-де хамаатыларның эт-хөреңгизинге тоомча чогундан болган. Чижээлээрге, автомашинаның ажык соңгазындан соталыг телефонну оорлаан, «777», «Копеечка» садыгларга баартактан телефонну хостуу-биле алгаш барган. Эт-хөреңгизин хайгаарал чокка каапкан барымдаалар база бар. Чижээлээрге, бир хамааты Кызыл хоорайның каът бажыңнарының даштында узун сандайга 30 муң акшалыг база документилерлиг сумказын каапкан.
Ооң-биле кады эрткен неделяда истелге адаанда 15 соталыг телефонну хавырган. Оларны билдинмес кижилер холундан азы хөлези ап саарар садыглардан, ломбардтардан садып алганы илерээн.

#корум_чурум #аппаратхуралы #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Наадым онлайн-хевирге эртер
Следующая запись
Открыт приём заявок на Всероссийский музыкальный конкурс «Громче»
Меню