Аныяктарның туружу

Бо неделяда Тываның хөй-ниити амыдыралында улуг өскерлиишкиннер болганын билир бис. Хүн бүрүде, шак-минута санында чуртталга чаңгыс черге турбас, амгы үениң аныяктары амыдыралында өскерлиишкиннерни черле болур ужурлуг чүүл кылдыр көөрлер. Олар боттарының бодалдарын #Тыванын_аныяктары_солун таварыштыр чугаалап, активчи туружун илередип турарлар. Бо удаада бистиң редакциявыстың аалчызы «Аныяктар Гвардиязы» хөй-ниити организациязының Тывада регионалдыг салбырының удуртукчузу Самир Аспан-оол болган. Ооң бодалдарын номчукчуларга таныштырдывыс.
— Бо неделяның эгезинде Тываның Баштыңы болгаш Чазак Даргазының бүрүн эргелерин аңгылаарының дугайында республиканың удуртукчузу Шолбан Кара-оол саналды кииирген. Мен ол саналды бүрүнү-биле деткип тур мен. Ол шын шиитпир-дир. Россияның өске-даа регионнарында ындыг практика бар болгай. Ынчангаш бистерге ол чаа чүүл эвес-тир. Амыдырал-чуртталганың сайзырап-хөгжүп турары-биле көөр болза, ол эң эки санал деп бодаар-дыр мен.
#Глава #Кара_оол #Тыва #ПредседательПравительства #разделениеполномочий #Тыванын_аныяктары #Сылдысчыгаш #солун

Предыдущая запись
Уругларга изиг чем
Следующая запись
Кышкы үүжем
Меню