Аныяктар ордузунда амыдырал «хайныгып» турар бе?

Бо хүнде Тывада туттунуп турар культура бажыңнарында, Аныяктар ордузунда Шагаа хүннеринде кандыг хемчеглер организастаттынганыл? Мындыг айтырыгны Шолбан Кара-оол культура яамызының сайыдындан айтырган. Оон аңгыда «Эзирлерниң уязы» спортзалдарында спортчу амыдырал «хайныгып» турар болур ужурлуг деп, ол демдеглээн.

Предыдущая запись
Кем-херек үүлгедиин болдурбаан
Следующая запись
Республикага Шагаа эки эрткен
Меню