«Айыыл чок чоруктуң неделязы»

Бо чылдың май 10-дан 16-га чедир Россияның девискээринде айыыл чок чоруктуң неделязы эртип турар. Ол хамаатыларны бойдустуң болгаш техногенниг онза байдалдардан камгалаарынче угланган. Ук хемчегни чурттуң Айыыл чок чорук чөвүлелиниң деткимчези-биле Россияның Онза байдалдар яамызы организастаан. Бо хүннерде Онза байдалдар яамызының Кол эргелели өске-даа хайгаарал органнары-биле кады янзы-бүрү акцияларны, информация-пропагандалыг база өөредиглиг хемчеглерни чорудар. Шупту яамыларның, ведомстволарның сырый кады ажылдажылгазы, бир дугаарында, хамаатыларның кадыкшылынга, амы-тынынга, эт-хөреңгизинге база янзы-бүрү хевирниң өнчү-хөреңги объектилеринге, ажыл-чорудулгаганың адырларынга айыылды тургуспазы-биле профилактиктиг күштерни мөөңнээр. Бо таварылгада чурттакчы чон ортузунга тайылбыр ажылдарын чорудары көрдүнген. Акцияның кол сорулгазы – кижилерниң амы-тынынга айыылдыг байдалды тургуспазы, эң ылаңгыя бичии уругларның, улуг назылыгларның болгаш кадыкышылының аайы-биле кызыгаарлыг арга-шинектиг кижилерге хамааржыр.
#неделябезопасности #тыванын_аныяктарыЧурукту интернеттен алган

Предыдущая запись
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: НАСЛЕДИЕ НА ВЕКА
Следующая запись
Подай заявку на конкурс «Лидеры России» на трек «Информационные технологии»
Меню