Агентилелдиң даргазын онлайн бадылаар

Тываның аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузун «Алдын дошка» Аныяктар ордузун ажыдып тургаш, Шолбан Кара-оол онлайн-бадылаашкын-биле шилиирин саналдаан.
«Силерниң шилээн кижиңерни томуйлаарынга белен мен. Агентилелдиң удуртукчузун соңгуурунда боттарыңарның лидериңерни депшидип, программаларыңарны саналдаңар. Силерниң киржилгеңер маңаа чугула. Эң-не кол чүве – агентилелдиң удуртукчузу силерниң санал-онладарыңарны бурунгаар хөгжүдүп, сонуургалдарыңарны деткиир ужурлуг. Агентилелди силерниң бүзүрээр кижиңер удуртур ужурлуг» — деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.

#агентствоподеламмолодежи #молодежьтувы #выборруководителя #тываныңаныяктары #дворецмолодежи

Предыдущая запись
ГРАНТЫ ГЛАВЫ РТ В СФЕРЕ СМИ
Следующая запись
СОЗДАНА АКАДЕМИЯ «ХӨӨМЕЙ»
Меню