Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочунун саттыныкчы база чашпаачы деп бак сөглээн

Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи Игнат Артёменкону блогер Навальный ынчаар куду көрген. Бо хүннерде А. Навальныйны Москва хоорайның Бабушкин судунда хоочунну куду көргени дээш херээн көрүп турарын сагындыраал.
Игнат Артёменко хайгыылчы база партизан болуп дайынның оруун эрткен. Блогерниң аажы-чаңынга хамаарыштыр чурттуң янзы-бүрү булуңнарында чурттакчы чон бодалдарын илереткен. Бистиң республикавыста аныяктар блогер А. Навальныйның чараш эвес кылган үүлгедииниң дугайында бодалдарын чугаалаан.
Эдуард Ондар, РФ-тиң алдарлыг артизи, ТР-ниң улустуң артизи: — Дайынның хоочунун саттыныкчы, чашпаа дээни кымның-даа бажынга кирбес чүүл-дүр. Амгы үеде чурттап чоруурувус тайбың амыдырал дээш чүгле оларга мөгеер ужурлуг бис. Моон алгаш көөрге, Навальныйның мурнунга чурттуң төөгүзү-даа, кырган-дижең кижилер-даа чүү-даа эвес бооп турары илдең-дир.
#тыванын_аныяктары
#защитимветеранов #ямыигнатартеменко

Предыдущая запись
Патриотчу кижизидилге дугайында
Следующая запись
Хоочунну базындырбас бис!
Меню