196 өреге огородту тарып турар

Чигжит Орлан, Эрзин кожууннуң чагырыкчызы – Кожуунувуста
880 эвээш хөреңгилиг өг-бүле бар, оларның 341-и картофель-биле боттарын хандырар аргалыг. А 306 өг-бүлеге картофель үрезини-биле дузалаар бис. 70 өреге үрезинни күш-ажыл болгаш социал политика яамызы таварыштыр алырлар. Оон аңгыда 270 борщ наборун белеткээн бис. 196 өреге доктаамал огородту тарып турар.
#социальныйкартофель #народныйкартофель #огородничество #тыва #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары
Чурукту Интернеттен алган

Предыдущая запись
Улусчу картофельди бажың бүрүзүнге
Следующая запись
ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН
Меню