ЧАА ЧЫЛ-БИЛЕ ОНЗА БЕЛЕК

Бүгү-россияда чаа чыл уткуштур “Күзелдер шивизи” буянныг акция боттанып турарын билир бис. Бөгүн ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдының бирги оралакчызы Идегел Тумат акцияга каттыжып бичии Айраттың күзелин боттандырган.
Шивиде аскан чагаалар аразындан Кызыл хоорайның чурттакчызы 13 харлыг Айрат Шагдырның күзели аңаа таварышкан. Айрат кадыының аайы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларга хамааржыр. Ооң Чаа чылда күзели телефон болган. Бирги оралакчы ооң күзелин бо дораан боттандырарын дыңнаткан.

#Күзелдершивизи #Акция #Информатизайияболгашхарылзааяамызы #Чаачыл #Тывамедиагрупп #Тува #Сылдысчыгаш_солун

Предыдущая запись
Полиция ажылдакчыларының белектери
Следующая запись
Меню