⚡Өртке удур камгалал ажылдары

⚡Өртке удур камгалал ажылдары

Чуртталга пунктуларын долгандыр черни аңдарары – өртке удур айыыл чок чоруктуң чугула кезээ. Чер-черлерде өрт айыылы өөскүп турарын барымдаалааш, Межегей, Балгазын, Успенка суурларны долгандыр черни аңдарган.
#тыванын_аныяктары_өрт_айыылы

Предыдущая запись
Баян-Талада «Маадырның партазын» ажыткан
Следующая запись
⚡Аржаанда хой кыргылдазы кидин түлүк
Меню