Өске регионга ажылга кирип алыры чиигээр

РФ-тиң Чазаа хамаатыларның регионнар аразынга ажылга тургустунуп алырын бөдүүнчүткен. Күзелдиг хамааты бүрүзү өске регионче азы кайы-бир хоорайже көшкеш, чонну ажылга хаара тудар төптерниң ачы-дузазын ап болур. Ооң мурнунда чылдарда ону чүгле албан езу-биле чурттаар черинде бүрүткеткен кижилер ап турган. Күрүне ачы-дузазының иштинче ажылдакчының азы ооң өг-бүлезиниң оруунуң өртээ база кирген. Россияның Чазаа күш-ажылдың мобилдиг чоруун бедидиер сорулга-биле, регионнарда тускай программаларның негелделерин бөдүүнчүдер.

Ук программаларның ачызында 19 регионда компаниялар специалистерни хаара тудуп, 200 муң рубль түңнүг акша-хөреңги деткимчезин көргүзүп турар. Бо сан-түң Ыраккы чөөн чүкте бир ажылдакчыга-ла 1 сая рубль чедип турар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
IT-адырга деткимчени көргүзер
Следующая запись
Экономика: эки медээ
Меню