Өртке удур хемчеглер

«Эрткен чылга деңнээрге, өртке удур машина-техника немешкени эки болбайн канчаар. Ынчалза-даа арга өртүнге техника ажыглаттынмас, аңаа чүгле ийи бут-биле кылаштып тургаш, өртке удур ажылдарны чорудар. Өрттү чүгле баштайгы бир-ийи шагында өжүрер, ооң соонда ону өжүрер деп чүве меге» — деп, Шолбан Кара-оол бо хүн чазактың аппарат хуралынга өртке удур ажылды сайгарып тура демдеглээн. Оон аңгыда ол Бай-Тайгага өрт үезинде амы-тынындан чарылган өртчүлер дугайында сактып чугаалаан.
Бии-Хем кожууннуң чагырыкчызы Кудер Монгуштуң илеткээни-биле алырга, олар өртке удур ажылдарны эрткен чылын күзүн-не кылып эгелээн. Чамдык девискээрлерде черлерни аңдарган.

Предыдущая запись
На портале Госуслуги появятся специальные приложения «Здоровье», «Дом» и «Авто»
Следующая запись
Чамдык кожууннарга өрт болбаан
Меню