Өртектерге хамаарыштыр «изиг шугумну» ажыткан

Тываның Баштыңының даалгазы езугаар ведомстволар аразының комиссиязы республиканың девискээринде садыг-саарылга объектилеринде аъш-чем барааннарының бар-чогун база өртектерин хынап турар.

Ооң-биле чергелештир дүн-хүн чок ажылдаар «изиг шугумну» база ажыткан. 8(394 22) 2-12-94 дугаарже долгааш, кайы-бир садыгда бараан өртээ өскенин дыңнадып болур. «Изиг шугум» таварыштыр келген дыңнадыгларны шуптузун хынаар. Бир эвес өртектер өскени бадыткаттынар болза, ук барымдааны антимонополжу албанче чорудар.

Эрткен неделяның мониторингизиниң түңнели-биле алырга, республиканың девискээринде өртектерге хамаарыштыр улуг өскерлиишкиннер болбаан. Чамдык кожууннарда шоолуг улуг эвес өскен-даа болза, ортумак деңнелде хевээр арткан.
Тываның Экономика яамызы неделяның түңнелдерин үндүрген соонда, ниитизи-биле өртектерге хамаарыштыр байдал стабилдиг, аъш-чем барааннарының сөөртүлгези-биле бергедээшкиннер чок деп, Тываның Баштыңынга илеткээн.

Регионнуң девискээринде садыгларга, садыг-саарылга четкилеринге хыналдаларны доктаамал чорудар даалганы Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бергенин сагындыраал. Баштайгы хереглелдиң барааннарын республиканың чазаа бадылаан, ынаар 25 бараан кирип турар. Үүрмектеп садар аъш-чем өртээниң дугайында медээни Тываның чазаанче хүн санында дыңнадып турар.

Предыдущая запись
Правительство России запустило портал «Объясняем.РФ»
Следующая запись
Марат Хуснуллин регионалдыг хөгжүлде талазы-биле Чазак комиссиязының президиумунуң хуралын эрттирген
Меню