Өрт айыылынга удур профилактиг ажылды чоруткан

Ак-Довурак хоорайның өрт албанының салбыр командири А.В. Монгуш база социал төптүң ажылдакчылары С.В. Хомушку, А.В. Хомушку план езугаар электри дузактарын болгаш суугуларның байдалын хынаары-биле, үнүүшкүүннү чоруткан. Хыналда үезинде өрт айыылының дугайында профилактиктиг беседаларны чурттакчыларга кылган. Социал ажылдакчылар «Кичээнгейлиг, угарлыг газ» деп темага буклеттерни үлээн. Ниитизи-биле хоорайның 11 өг-бүлезинге четкен болгаш, 2 бажыңның ээлеринге үрелик розетка, электри дузактарын солуп алырын сүмелээн.

#тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Сүт-Хөлден дайынчыларга дуза
Следующая запись
Будь в движении
Меню