Үерге таваржып болур кудумчулар

Ыраккы Каа-Хем суурнуң девискээринде часкы үерге таваржып болур 17 кудумчу бар. Ында 533 бажың  692 чурттакчылыг.

Бо хүннерде мурнуу-чөөн, мурнуу, мурнуу-барыын микрорайоннарның чурттакчыларынга Хербис даандан эрип баткан хар суу үерни тургузуп болурун дыңнадытпышаан, эт-хөреңгизин камгаладып алырын ажылчын бөлүк баш бурунгаар сагындырып турар. Эт-хөреңгиге чурттап орар оран-савазы, машина-балгады, эт-севи, бажың иштиниң техниказы, мал-маган хамааржып болур.

Өрт камгалал кезээниң ажылдакчылары-биле кады чурттакчы чонга тайылбыр ажылын чорудуп турарын Кызыл кожууннуң чагыргазы дыңнаткан.

#кызылскийкожуун #сумоныкызылский #пгт_каахем #паводок2021
#хербис

Предыдущая запись
Хаак марафону эртер
Следующая запись
Беседа была очень эмоциональная, веселая и интересная
Меню