Үер суундан когараан хамаатыларга түр чурттаар пунктуларны тургускан

Тывада хемнерде суг деңнелиниң бедип турарындан үер-чайыктан когараан хамаатыларга түр чурттаар пунктуларны организастаан. Амгы үеде Кызыл хоорайның Набережная кудумчузунда 80 дугаар бажыңда «Енисей» культура бажыңынга түр чурттап болур.
Оон аңгыда дараазында адрестерни белеткээн:
МАУ «Спорт», г. Кызыл, ул. Интернациональная, 3;

ГАУ РТ СШ «Субедей», г. Кызыл, ул. Московская, 70;

ГБУ РТ СШОР «Олимп», г. Кызыл, ул. Калинина, 11;

РГБУ «СШОР», г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 25.

Кызыл кожууннуң ыраккы Каа-Хем суурда:

1. МБО ДОД ДЮСШ «Авырга», пгт. Каа-Хем, ул. Зеленая 6 «А»;

2. СДК им. «Солаана Базыр-оола», пгт. Каа-Хем, ул. Зеленая, 6.

Тожу кожуунда:

1. МБОУ «Тоора-Хемская СОШ», с. Тоора-Хем, ул. Советская, 26;

2. Горнотехнический техникум, с. Тоора-Хем, ул. Енисейская, 2;

3. ДОУ «Ромашка», с. Сыстыг-Хем, ул. Центральная, 9.

Кожууннарның ЕДДС-тери-биле харылзажыр телефоннары:

Тожу – 8(39450) 2-15-15;

Кызыл кожуун – 8(39422) 9-10-08;

Кызыл хоорай — 8(39422) 2-31-42, 2-12-22.

ТР-де Россияның Онза байдалдар яамызының Кол эргелелинде бүзүрел телефону: 8(39422) 9-99-99.
#үер #дуза #түрчурттаарпункт #кызыл #кызыл_тожу_кожууннар #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Охрана общественной безопасности в ППЭ во время экзаменов
Следующая запись
ОРУКТАРНЫ ТҮР ДУГЛААР
Меню