Ырак-узак Хүт суурда Интернет харылзаазы коштунган

Бии-Хем кожууннуң Хүт суурунуң чурттакчылары Интернет четкизин ажыглаар аргалыг апарганнар. 2022 чылда Хүттүң чурттакчылары «Чурагайлыг экономика» национал төлевилелдиң иштинде биче суурларга Интернет харылзаазын кожары дээш бүгү Россияның онлайн-бадылаашкынынга тиилээн. Чурттакчыларның идепкейлиг чоруунуң ачызында сумуда мобилдиг харылзаа тывылган.

Амгы үеде Хүтте 300 бичии-ле ажыг чурттакчы бар. Интернет четкизи тывылганы-биле, чурттакчылар чаа-чаа арга-шинектиг апарган. Хүтчүлер амгы үениң чурагайлыг ачы-дузаны ап эгелээни чугаажок.
Алена НАН-ХОО

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#нацпроект

Предыдущая запись
Время, как теня незримая скользит
Следующая запись
Тываның келир үедеги башкылары: Студотрядтарның дайынчылары «Вожатые Первых» төлевилелдиң мөөрейинге тиилээн
Меню