Уругларны изиг чем-биле халас чемгерери

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чазактың аппарат хуралынга Өөредилге болгаш эртем яамызының сайыды Солангы Тамчайның илеткелиниң соонда, уругларны изиг чем-биле чемгерериниң дугайында айтырыгны онзалап демдеглээн. Уругларның өзүлдезиниң үезинде витаминниг чемнер-биле халаска чемгерер деп чурттуң Баштыңының эң эки эгелээшкиннериниң бирээзи деп бодаар мен. Бо талазы-биле тускай үнүүшкүннүг хуралды эрттирери чугула. Школачыларның чеминиң шынарынче онза кичээнгейни углаары чугула, канчап-даа рожки азы ролтон дээн чижектиг чүүлдер-биле чемгерип болбас деп, ол чугаалаан.

#аппаратхуралы #тыва #караоол #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
ТывКУ-нуң тыныжы
Следующая запись
Ковидке удур тарылга
Меню