Уруглар эмнелгезин чаарткан

✅ Чаа-Хөлдүң кожуун эмнелгезиниң соматиктиг салбырында капиталдыг септелге доозулган. Ону «Кадык камгалалы» национал төлевилел езугаар «Кадык камгалалының бирги звенозунуң чаартылгазы» программа таварыштыр кылган. Уругларның соматиктиг салбырының оран-савазы 1984 чылда кожуун эмнелгезиниң халдавырлыг аарыглар корпузу кылдыр туттунган. Аңаа 20 орунну соматиктиг салбырга аңгылаан.

Соматиктиг салбырның капиталдыг септелгезин кылыры-биле «Атлант» КХН-биле күрүне керээзин 8998,77 муң рубльге чарган. Оран-саваның дээвиирин часпышаан, ыяш соңгаларын солаан, өрээлдер аразының эжиктерин, шалазын болгаш чылыдылга системазын чаарткан, канализациязын бүрүнү-биле солааш, чаа септикти кылган. Оон аңгыда шупту иштики ажылдарны кылгаш, бажыңны долгандыр чаагайжыткан. Бо-ла бүгү ажылдардан өске, видео-хайгаарал херекселин болгаш өртке удур сигнализацияны кошкан. Амгы үениң негелдези езугаар салбырның девискээринде уругларның колясказын салыр шывыглыг шөлчүгешти кылган.

Амгы үеде салбыр таарымчалыг байдалда бүрүнү-биле ажылдап турар. «Оран-сававыс делгем, чырык апарган, уругларның сагыш-сеткилинге-даа эки, мындыг таарымчалыг байдал оларның дүрген сегииринге дузалыг» — деп, кожуунда педиатр эмчи Ч. Дыртык-оол чугаалаан.

Предыдущая запись
Тываның Чазаа кожууннарның сайзыралынче угланган комплекстиг төлевилелдерни деткиир
Следующая запись
«Күрүне ачы-дузазы» портал таварыштыр харыыны ап болур
Меню