«Улусчу картофель» төлевилел езугаар үрезиннерни үлеп турар

Буян Бурбужук, «Чаңгыс демниг Россия» партияның кежигүнү:

«Часкы тарылга эгелээни-биле, «Улусчу картофель» төлевилел езугаар орулгазы эвээш өг-бүлелерге үрезиннерни үлеп эгелээн. Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралы база «Чаңгыс демниг Россия» партия чаңчыл аайы-биле чурттакчыларынга дузалажып эгелээн»

#Ер17 #единаяроссияТыва

Предыдущая запись
Социал керээ: хой кыргылдазы
Следующая запись
Кадык камгалалының тергиин чараш Даңгыназын болгаш Тажызын илередир
Меню