«Улусчу картофель» губернатор төлевилели — кризиске удур хемчеглерниң бирээзи

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар «Улусчу картофель» губернатор төлевилели ажылын эгелээн. Ук төлевилел амыдыралдың бергелеринге таварышкан өг-бүлелерге деткимче база кризиске удур хемчеглерниң иштинче кирип турарын сагындыраал.

Республиканың девискээринде 71 880 бажың чанында дузалал ажыл-агыйлар бар. 23 муң ажыг орулгазы эвээш өг-бүлелерниң аразындан 16 муң хире өреге огород ажылында хаара туттунган. 23 муң ажыг өрегеден 9 муң ажыг өг-бүле картофель үрезинин хереглеп турар. Оларга 238,4 тонна картофель үрезинин үлээр. Ынчангаш бир өг-бүле-ле 25 кг картофель үрезини ап болур аргалыг. Ук төлевилелди боттандырары-биле, 8 сая рубльди республика бюджединден чарыгдаар.

Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
«КЫРЫ ШИМЧЭЭРГЕ — ХЫРНЫ ТОДАР»
Следующая запись
«МолодежкаОНФ» идепкейлиг дыштанылга дээш
Меню