«Улусчу көвүрүг» төлевилели Сарыг-Сеп суурда

Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурунда «Улусчу көвүрүг» губернатор төлевилели езугаар көвүрүгнү тудуп турар. Ону Сарыг-Септиң ДРСУ организациязы кылып эгелээн. Көвүрүгнүң тудуунче 496291 рубльди республика бюджединден акшаландырган, а муниципалдыг бюджеттен 161 709 рубльди чарыыр.

#губернаторский_проект
#народный_мост
#Каа_Хемский

Предыдущая запись
Улуг-Хем кожуунда мал чеминиң белеткели
Следующая запись
Тываның чурттакчы чону республиканың одаар чүүл складтарындан хөмүрнү чүгээр өртек-биле садып ап болур
Меню