Улуг-Хемде ФАП-тар тудуунуң эгезин салган

Улуг-Хем кожууннуң 3 сумузунда «Кадык камгалал» национал төлевилел езугаар фельдшер-акушер пунктузун тудуп эгелээн. Ол дээрге Арыскан, Иштии-Хем, Чааты сумулары болур. «Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң ачызында көдээ суурларның чурттакчылары эмчи дузазын чаа пунктуга ап эгелээр. Сентябрь айның эгезинде Атлант тудуг организациязы ук эмнелге пунктузунуң таваан салган. А ФАП-тарның тудуунда кудукту кожууннуң чагыргазы каскан.
ФАП-тарга суг хандырылгазы, канализация, септикти санитарлыг негелделерге дүүштүр кылыр. Улуг-Хем кожуунда эмнелге оран-савазының тудуун чылдың төнчүзүнге чедир доозары-биле ажылдаар сорулганы салган. ФАП оран-савазын тудуп дооскан соонда, дүрген ажылдаар интернет харылзаазын кожар болгаш, ол чүүл, бир дугаарында, телемедицина технологияларын ажыглаар арганы тургузар дээрзин #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга дыңнаткан.
Алена НАН-ХОО

Предыдущая запись
Обманутые жители
Следующая запись
Уважаемый, ветеран!
Меню