Улуг-Хемде 175 өг-бүле социал хөмүрнү алган

✅ Улуг-Хем кожуунда «Социал хөмүр» губернатор төлевилели езугаар 4-тен хөй ажы-төлдүг 175 өг-бүле 2145 кг кадыг оттулар чүүлдү алган. Оларның аразында Шагаан-Арыг хоорайдан 52, көдээ суурлардан 123 өг-бүледе 720 назы четпээн уруглар бар.

Сумулар аайы-биле алыр болза, Хайыракандан 15, Арыг-Бажы – 13, Ийи-Тал – 13, Торгалыг – 18, Чодураа – 6, Эйлиг-Хем – 10, Арыг-Узуу – 26, Арыскан – 9, Иштии-Хем – 13 өг-бүле күрүнениң деткимчезин алган.
2021 чылда «Социал хөмүр» төлевилел езугаар 375,375 тонна хөмүр-дашты 829 578,75 акшага саткан. Өг-бүле бүрүзүнге 2145 кг хөмүрнү бергенин сагындыраал.

#губернатортөлевилели #социалхөмүр #улугхем #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
В республику поступила очередная спецтехника по вывозу мусора
Следующая запись
 Мерген Монгуш – Ак-Довуракта аныяк сайгарлыкчы
Меню