Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү сумузунда эмнелге амбулаториязы туттунуп турар

Бо чылдың төнчүзүнде арыг-үзүүжүлер чаа амбулаторияның ажыдыышкынын демдеглээрлер. Эмнелге объектизин «Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң иштинде «Баштайгы эмчи-санитар дуза чедирериниң системазын хөгжүдери» регионалдыг төлевилел езугаар тудар аргалыг болган. Суурнуң эрги фельдшер пунктузун 1945 чылда туткан. Оон бээр 80 чыл эрткенде, суму чаа эмнелгелиг болуру ол.

Эмнелге албан черин «Развитие» ООО күрүне керээзи езугаар тудуп эгелээн. «Оран-саваның ханаларын шынарлыг тудуг материалы-биле кылган. Амгы үеде шупту ажылдарның 40 хуузу күүсеттинген. Объектиде 5 кижи ажылдап турар. Тудуг ажылы график аайы-биле чоруп орар» — деп, тудуг компаниязының удуртукчузу Саян Ондар чугаалаан.

Эмнелге албан черинге чаа дериг-херекселдерни салыр, ол ышкаш интернет четкизинге кожар.

Улуг-Хем кожуунда Арыскан, Иштии-Хем, Чодураа суурларда ФАП-тар туттунганын сагындыраал. Бо чылын Хайыракан база Арыг-Үзүүге туттунар.

#нацпроекты

Предыдущая запись
Суг-Бажы сумузунда тудуг
Следующая запись
Жители Тувы могут принять участие в акции «Диктант Победы»
Меню